WAON là một loại tiền điện tử dạng trả trước có thể sử dụng trong Nhật Bản.Số tiền khách hàng nạp trước vào thẻ (đóng tiền vào thẻ) có thể sử dụng với tư cách tiền điện tử giống hệt như tiền mặt.Chỉ cần chạm thẻ, bạn có thể mua hàng bằng WAON mà không cần chuẩn bị tiền lẻ.Nhờ đó, bạn có thể mua sắm một cách tiện lợi, đơn giản và nhanh chóng.Tiền điện tử WAON có thể sử dụng để mua sắm tại các cửa hàng mang kí hiệu dưới đây trong Nhật Bản.

Xem tại đây cách sử dụng WAON

Câu hỏi thường gặp

Xem tiếp

Xem thông tin về Gotochi WAON tại đây