Dịch vụ niêm yết trên website này chỉ được cung cấp tại thị trường Nhật Bản.

Xem đoạn phim hướng dẫn cách sử dụng WAON tại đây

Xem thông tin về Gotochi WAON tại đây
Bạn có hiển thị website phiên bản dùng cho smartphone không?